-:

| |


:

. - æ æ — ææ, , 1993—469 .

. . . 1976.

æææ

æææ. Ææ æ ’æ æ . , «», 1976.

ÆÆ

æ æ.

æ æ?

æ æææ æ æ.

æ ææ æ-æ æ æ.

æ æ .

, ææ .

ææ æ æ .

æ.

æ .

æ æ.

Ææ æ, æ .

’ææ .

æ .

’ , æ æ .

æ , æ æ, æ æ?

æ , æ æ, æ æ æ ?

æ æ æ — æ ?

æ ææ, ææ æ — æ æ æ ?

æ , , ææ? ææ æ?

æ ?

æ æ, !

æ, , æ !

æ, æ ?

ææ ææ — , æææ — æ .

, — ææ ææ æ æ?

æ æææ — æ.

ææ æ æ æ.

ææ — .

æææ æ æ.

ææ æ.

æ æ — , æ — .

æ æ æ.

ææ æ æ .

æ ææ ææ æ.

æ ææ !

ææ .

æ æ æ — æ.

« æ ææ» æ æ.

æææ — ææ.

æ æ.

æ , — æ, æ .

ææ. æææ.

ææ .

æ, æ æ æææ ’æ, æ — æ, æ — æ.

æ æææ ææ : —æ, — æ.

æ ’æ æ.

Ææ — , æ — æ.

æ — æ, ææ — .

ææ æ —’ ææ!

ææ æ ’æ, æ æ .

æ, ææ æ ææ , æ .

æææ , æ æ.

ææ æ æææ æ.

æ æ .

æ æ ’æ æ.

æ æ æ .

. æ æ æ æ.

ææ æ .

ææ æ.

Æ - ææ æ.

Æ æ æ æ.

æ æ.

’ææ æ æ.

æ ææ .

ææ ææ .

ææ æ.

ææ æ .

ææ ææ .

æ-ææ .

æ ææ, æ æ æææ .

æ, æ , æ!

æ ææ æ .

æ ,æ .

æ æ ææ, æ æ æ ææ.

æ — æ, æ — æ.

æ æ, æ .

æ .

æ ææ ææ æ.

ææææ æ.

æ ææ , æ ææ .

æ æ ææ.

ææ æ æ ææ.

æ — æææ.

æ ’æ, æ æ .

æ ’ æ , ææ ææ æ , æ æææ ææ ææ æ ; æ ææ æ.

, æ.

æ æ ’æ æ ææ.

ææ æ .

æ æ æ æ .

æ æ æ.

æ æ.

ææ — . ().

æ æ æ .

æ æ æ.

ææ æ . <

ææ .

æ, æ ææ.

æ, æ æ — ææ æ!

æ, æ : æ æ .

ææ æ æ æ.

æ.

, æ æ.

æ æ æ æ.

ææ .

æææ æ.

ææ .


ææ ææ æ .

«ææ æ». — «æ ææ æ ».

æ æææ — æ ’.

ææ æ .

æ ææ æ .

æ, æ .

Æ ææ æ ææ, æ.

Æ æ ææ, æ.

Æ æ æ ææ, æ.

— ææ, — !

— æ, — !

, æ ææ æ.

æ , ææ æ .

æ ææ ’æ.

’æ ææ — æ æ.

ææ .

ææ æ ? — æ .

, æ æ .

æææ æ æ .

æ æ!

Ææ æ æææ!

æ æ æ æ.

æ æ, æ æ æ.

æ ææ æ.

æ æ ’æ æ æ æ æ .

ææ ææ ææ ææ æ æ.

æ æ æ æ, ææ — æ.

ææ — , æ — æ.

æ ææ æ æ æ.

æ ææ æ æ æ.

æ , æ æ — æ æ; æ æ , æ æ — æ æ.

æ æ ææ!

æ æ .

æ æææ — æ.

æ æ æ.

æ — æææ æ.

æ æææ æ ææ æ.

æææ æ ææ — æ .

æææ ææ — æ .

ææ ææ .

æ ææææ : ææ .

æ æææ : ææ .

ææ ææ æ, ææ æ.

æ , æ æ.

Æ æ , æ æ!

Æ æ æ æ!

Æ æ æ æ ææ ææ æ!

Æ æ æ ’æ ’æ æ!

æ æ æ!

æ, æ æ!

æ!

æ æ .

Ææ æ æ .

Ææ æ æ.

æ æ!

ææ , æ ?

?

æ ææ , ææ æ ææ?

æ æ ææ æ ’æ ææ æ.

æ æ ææ æ.

æ ææ ææ æ æ!

ææ ææ!

ææ ææ æ æ.

æææ ’ ææ.

æææ ææææ.

ææææ ææ .

æ , æ æ.

æ æ æ.

æ — ææ æ.

æ ææ , ææ — æ.

æ — ææ.

, ææ ææ - .

- — æ , ææ — .

æ , ææ ææ æ æ .

. ææ — .

æ ææ æ æ.

ææ æ æ.

æ æ.

— , æ — , æ æ.

— , æ — , ææ ææ æ.

æ ’æ æ.

æ ææ æ.

æ æ .

æ ææ , ææ æ.

ææ æ æ.

æ æ, æ æ ææ.

ææ æ æ , ææ æ æ .

æææ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.