-:

| |


:

. - æ æ — ææ, , 1993—469 .

. . . 1976.

æææ

æææ. Ææ æ ’æ æ . , «», 1976.

Æ. Æ . Æ

æ æ , æ .

æ æ ææ æ æ .

æ ææ æ æ .

ææ æ ææ æ , æ .

æææ æ æ æ .

æ æ ’ ææ, æ æ ææ.

æ ææ ææ æ æ.

æ æ æ .

, æ æ æ .

Ææ ææ æ æ.

ææ æ æ .

æ æ æ .

ææ æ .

æ æ æ, æ ’æ ’æ ææ æææ ææ.

æ æ .

Ææ æ æ.

ææ .

ææ ææ æ æ, — ææ.

ææ ææ æ æ, æ æ .

ææ æ æ .

— .

æ æ æ æ ’æ — æ.

æ æ .

ææ ææ æ, æ .

ææ æ , ææ.

æ æ æ .

æ æ æ æ ææ!

æ æ æ!

æ æ — .

æ æ, ææ ææ!

ææ ææ æ æ.

ææ æ æææ .

ææ æ ææ æ.

ææ æ ææ æ æ æ.

æ æ.

æ .

æææ æ æ ,

æ — æææ.

æ æ æ.

ææ , æ æ æ .

æ æ æ .

— æ.

æ — æ æ æ.

æ ’ æ ææ .

ææ ææ .

æ æ — æ ææ.

— æ æ æ.

ææææ — æ æ.

ææ ææ æ-æ æ ’æ ææ .

æ æ ææ æ æ.

æ — æ, æ æ, æ — . ( ææ æ).

Æææ æ — ææ .

æææ — ææ æ, — ææ .

æææ — æ.

æææ æ æ æ.

æææ — æ.

æ æ, .

æ æ , æ — æ.

æ .

æ ææ æ æ ’æ ææ æ.

ææ æ-æ ææ æ — ’æ æ ææ-ææ.

æ ææ æ .

æææ .

æ ’.

ææ .

ææ , æ æ .

æ æææ .

æ — æ .

Ææ ’æ ææ .

Ææ ’æ, .

æ ææ, æ æ.

ææ .

ææ ææ , ææ æ æ, — .

— ææ, — ææ.

ææ æ æ, ææ æ.

æ ææ — æ.

— æææ.

æ æ æ ,’ æ æ æ.

æ æ æ æ ææ æ.

æ — .

æ ææ ææ æ, æ æææ æ.

æ : — æ, — ææ, æ — æ.

æ — , . — æ.

æ ææ æ .

æ ’æ æ.

æ .

ææ ’æ .

æææ æ .

ææ æ æ æ.

Æ æææ ææ ææ.

Æ ææ ææ .

Æ, , æ æ : « æ æ -æ». , , æ : «Æ æ æ-ææ æ».

Æ æ , — æ æ æ.

æææ æ.

æ ææ — ’ æ.

ææ æ ææ æææ .

æææ æ.

æ æ .

ææ .

ææ æ — ææ.

æ ææ æ — ææ.

æ ææ .

æ æ ææ ’æ.

æ æ æ æ .

æ ææ æ æ!

— æ ææ, — .

ææ — æ ææ.

ææ — ææ .

ææ — ææ æ.

— ææ æ.

æ .

æ æ æ .

ææ æ ææ ,

æ ææ . 7

æææ æ : æ æ æ .

æ æ ææ .

ææ æ ææ .

æ ææ ææ .

Ææ ææ æ æ.

æ æ æ .

æææ ææ æ æ.

— .

æ æ æ æ .

æ æ , æ æ æ.

ææ ’æ æ æ.

— ææ æ.

æ .

Ææ æ ææ æ.

æ æ æ.

ææ æ æ.

— ææ .

ææ æ .

, æ æ , .

æ — æ .

æ — .

æ — æ æ æ.

æ — .

æ ææ ’æ ææ æ — .

Ææ æ æ æ æ.

— ææ , — ææ , — ææ . ( æ ææ).

— ææ , — ææ .

— ææ , — ææ , æ æ — ææ .

æ æ æ , æ æ .

ææ .

æ æ, — æ.

æ æ — æ, — æ.

æ ’ .

æ æ æ — æ.

æ æ æ .

æ æ æ, ææ æ ææ æ .

æ æ æ .

æ æ æ.

æ æ æ , æ ææ .

æ ææ ææ .

- æ , æ — æ-æ.

æ ææ ææ æ.

Ææ æ «ææ»-æ æ.

— , æ — .

æ æ æ æ .

æ ææ æ .

ææ æ — æ æ .

Ææ — æ æ.

ææ æ æ.

ææ æ æ æ.

æ : æ æ æ, æ ææ ææ ææ æ æ.

: « ææ æææ ææ ææ æ æ æææ. æ ææ æ ææ æ ææ.»

Ææ ææ ææ .

Æææ æ æ æ.

Æ .

’ æ æ æ, ææ æ æ.

æ æ, æ ’ æ æ.

æ ’ ’æ .

æ ææ æ æ.

æ .

æ æ æ.

æ æ æ .

ææ , æ æ æ — ææ.

æææ æ .

ææ .

æ æ.

ææ æ æ æ æ .

ææ .

æ æ æ — ’æ.

æ æ æ .

æ æ .

æ .

Ææ æ ’ æ, æ æ .

æ æ æ.

æ æ æ æ.

æ .

æ ææ .

æ æ æ .

æ æ æ æ.

æ , æ æ æ .

æ .

æ .

æ æ æ.

Æææ —ææ æ.

æ æ æ æ .

æ æ æ æ æ æ.

æ æ ’æ, æ æ.

Æ ææ .

Æ ææ : æ ææ ’ æ ææ .

æ , æ æ æ.

æ æ .

æ æ ææ .

ææ — æ ææ.

æ æ ææ .

ææ æ æ ææ ææ .

æ ’æ .

ææ æ.

Ææ ææææ æ.

ææ æ ææ æ.

æ æ æ, æ æ.

æ æ .

æ — .

æ .

æ æ .

æ æ æ æ.

æ æ ææ æ.

«æ, ææ æ?» — «æ æ ææ!»

«æ, ææ æ?» — «æ æ æ!»

ææ ’ææ.

ææ ’.

æ æ æ æ .

æ .

ææ .

Æ — ææ.

ææ ææ æ æ.

ææ ææ æ æ: ææ æ ææ æ.

æ ææ, æ ææ , æ ’æ ’ |æ; ææ æ, ææ, æ æ .

æ .

æ ææ æ æ.

æ ’æ æ æ.

æ æ.

æ.

æ ææ æ æ, ææ ’: æ æ ææ, æ — ’æ. ( æ æ ææ ).

ææ ææ æææ. ( æ æ æ).

æ .

æ .

ææ æ æææ .

ææ æ ææ ææ , æ æ æ æ æ.

ææ — æ ææ.

ææ æ æ — æ ææ.

æ .

æ ææ : æ æ æ.

æ æ æ æ .

æ ’ æ .

æ æ æ æ .

æ æ æ.

æ æ æ, ææ — æ.

æ ææ — æ æ ’.

æ æ.

æ æ æ.

æ æ æ .

æ æ æ æææ ææ.

æ .

æ — æ .

æ æ æ .

ææ æ æ æ.

æ æ ’.

æ ææ æ.

æ ’ æ æ.

ææ æ æ ææ æ.

æ æ æ æ, æ — æ.

æ æ æ ææ ææ .

Æ ææ æ.

æ ææ æ , — ææ æææ, — ææ æææ.

-æ æ æ æ . [

æ æ æ .

æ æ æ æ.

æ , æ æ æ.

æ æ æ æ ææ .

æ æ æ .

æ æ æ æ. (æ æ, , ææ ææ— æ æ ææ).

æ æ , æ æ æ, æ æ æ æ, ææ ææ.

æ æ æ æ, ææ æ æ æ.

æ æ æ æ ææ .

æ ’æ ’æ ææ.

æ ææ ææ æ.

æ.

æ ææ æ æ .

ææ æ ææ , ææ æ æ æ, æ æ.

æ æ æ.

ææ æ æ ’ æ æ æ.

æ ææ æ.

æ æ æ .

Æææ — ææ .

ææ æ æ.

æ æ æ æ, æ æ æ æ æ — æ.

æ ’æ æ, — .

æ ’ æ: æ , , æ — æ,

æ æ æ æ.

æ æææ æ.

ææ æ ’ ææ ’.

æ æ æææ æ.

æ æ ææ æ.

æ æ .

ææ ^æ , æææ ææ .

ææ ææ —ææ.

ææ æææ .

ææ ææ æ.

æææ æ — æ.

æææ .

ææ æ — ææ.

æææ ææ .

ææ , ææ æ æ.

ææ , æææ ææ ææ.

Ææ ææ — æ ææ æ-ææ.

ææ ææ æ, ææ æ æ -æ æ.

ææ æ ’, æ æ ææ .

Ææ ææ æ .

æææ æ æ — , æ ææ — .

Ææ ææ ææ æ.

æ ææ æ, æ ææ æ ææ æ.

æ ææ ææ, æ ææ æ æ æ.

æ ææ .

æ ææ æ , æ æ æ ææ ææ.

ææ æ æ.

ææ æ — æææ.

ææ æææ æ, ææ æ æ æ.

ææ æ æ ææ æ.

ææ , æ æ æ.

æææ ææ , æææ — æ.

ææ ææ æ .

æ ’ææ æ æ .

æ .

æ æ — ææ.

æ æ æ.

æ — .

æ ææ .

æ ææ æ .

æ æ, ææ

æ æ .

æ ææ æ .

— æ.

æ æ , æ æ .

æ æ æ.

’æ.

æ — æ.

æ æ æææ.

æ .

æ, æ æ.

« , ?» — «, »

æ — æ .

æ — æ ææ.

æ æ .

æ ææ æ æ, æ .

ææ æ .

æ — , — æ .

æ æ .

— ææ .

æ , æ ææ æ .

æ — æ æ ææ.

æ ,æ ææ ææ .

’ææ æ æ.

æ ææ æ æ.

æ æ æ æ .

æ æææ æ æ.

æ æ æ.

æ æ æ.

æ æ .

æ æ æ æ æ , ææ æ æ æ .

æ æ ææ æ .

ææ æ — ææ-ææ ææ ’ , æ ææ.

ææ æ, æ — æ æ.

æ æ.

æ æ .

æ æ æ.

æ æ æ .

Ææ .

æ æ æ.

æ æ , ææ æ æ ææ æ æ!

æ, æ æ ææ .

ææ æ .

ææ-æ æ æ.

Ææ æ æ.

Ææ ææ æ.

Ææ æ æ .

æ æ æ .

æ æ æ.

ææ æ æ.

æ æ.

æææ æ.

Æææ ææ .

Æ æ æ.

æ ææ , ææ æ.

ææ .

, ææ ææ ææ .

æ , ’æ æææ æ.

æ æ æææ æ æ.

æ æ æææ æ æ.

æ ’ — æ ææææ.

æ ææ ææ æ æ.

æ ææ æ.

æ æææ æ.

æ æ æ.

æ æ æ.

æ æ .

æ æ ææ — æ .

ææ — æ ææ.

æ æ ææ æ.

æ æ .

, æ ’æ æ æ, æ æ æ.

æææ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.