-:

| |


:

. - æ æ — ææ, , 1993—469 .

. . . 1976.

æææ

æææ. Ææ æ ’æ æ . , «», 1976.

. ÆÆ. Æ

æ æææ æ.

ææ æ , ææ æ æ.

Ææ ææ ææ æ æ æ.

ææææ æ.

æ ææ æ.

æ æ æ.

æ æ ææ æ , ææ æ æ æ .

æ æ, ææ ææ.

ææ ææ æ, æ æ æ.

æ æ, ææ æ ææ .

æ ’ æ , æ æææ æ.

æ æ.

æ æ .

- æ .

æ ææ ææ æææ!

æ ’æ æææ!

æ æ æ æ æ!

æ.

æ æ .

ææ — ææ, æ — ææ.

æ æ, ææ .

æ æ, æ ’ .

— æ , æ —æ , æ — æ .

æ æ.

æ .

æ ææ .

æ ’æ æ.

æ ’æ ææ.

æ ææ æ.

æ ’ ’ æ, ææ æ ææ.

æ æ æ æ.

æ æ ’ ææ.

æ æ æ æææ.

æ ææ ææ æ æ æ æ, ææ æ æ.

æ æ æ.

æ æ æ æ æ, æ — æ .

æ æ -æ, -ææ æ !

æ ææ , æ ææ æ.

æ æ æ, æ æ—.

’ æ æ.

’ ææ æ æ.

æææ — ææ.

ææ — ææ.

æ, æ æ æ.

ææ æ .

æ ’, !

æ, æ æ æ æ æ !

Æ æ , æ æ æ ææ æ æ æ.

æ, æ æ.

æ æ æ , !

æ æ æ.

æ æ æ.

, æ!

æ — ææ.

æ — ææ.

ææ, ææ!

æ — æ!

æ — æ æ!

ææ æ ææ æ!

æ !

æ ææ æ: — æ, — ææ.

, æ — ææ-ææ æ!

ææ ææ-ææ æ ’æ.

ææ-ææ æ, ææ æ æ.

ææ æ — æ æ, æææ.

ææ æ, æ .

ææ æ , .

æ — æ, æ — æææ.

ææ æ æ.

ææ ææ æ ’.

Ææ - æææ .

æ æ ææ æ, ææ æ ææ, ææ, æ ææ .

æ æ, ’ æ æ.

æ æ-æ æ æ.

ææ æ, ææ æ, ææ æ ææ æ æ.

ææ æ, ææ æ — ææ .

ææ æ — ææ æ æ æ æ æ, æææ æ — ææ æ æ æ æ.

« æ, æ?» . « ææ, ææ» æ æ æææ.

- ææ æ.

- ææ æ æ.

ææ .

ææ ææ æ.

ææ ææ.

ææ — !

æ ææ æ .

æ ææ !

æ ææ æ .

ææ ææ æ æ.

, ææ!

« , ææ! æ ææ æ ’?» — « æ æææ ææ ææ æ!»

æ, æ !

æ æ, æ æææ?

Æ, æ ææ ææ, !

æ æ æ.

Ææ æ æ æ .

æ æ æ æ: æ æ æ æ!

æ æ: æ!

æ æ æ æ: æ ææ — æ, æ ææ — æ!

æ — æ ææ, æ—æ ææ!

æ — æ -, æ — æ -.

æ — æ , æ — ’æ!

æ — ’æ, æ æ æ!

æ , æ !

ææ, æ æ æ æ ææ!

æ ’, æ æ æ æ.

’ , æ æ æ æ æ.

æ æ æ!

!

æ — ææ ææ.

æ æ!

æ , .

æ æ!

ææ æ æ.

æ æ æ æ æ .

« æ, !» — « æ, !» ( ’æ ææ).

æ æ, æ æææ æ æ.

ææ , æ æ ææ æ æ.

æ — ææ, ææ, ææ ææ æ , æ æ !

æ ’, æ .

ææ æ ææ — æ.

æ ææ ææ .

æ æ æ æ .

æ æ æ .

æ ææ.

æ æ æ æ .

æ æ.

ææ ææ.

, ’, æ æ.

æ æ.

ææ æ .

æ — .

æ ææ .

ææ æ- æ.

æ æ .

æ , ææ æ

’, æ æ ’ æ .

ææ æ ææ .

æ æ ææ, æ æ æ.

æ ’ æ ææ.

æ æ.

æ ææ ’æ.

æ æ ’æ.

æ æ - æ æ .

æ æ æ æ ’.

æ æ .

.

æ æ ’æ æ .

æ æ æ.

ææ æ .

æ .

æ æ æ.

æ æ.

æ ææ ’ æ.

æ æ æ !

Æ æ æ!

Ææ æ æ æ.

ææ æ ææ æ.

’ æ æ ææ æ.

æ æ æ.

æ , ææ — æ.

æ , æ—æ, æ — æ, ææ — æ.

æ æ . (æ — æææ- ææ æ ææ- ææ æ æ, æ . ææææ æ ææ).

æ æ ææ ææ æ æ.


æ ææ : « æ ? æ æ — æ æ, æ æ, ææ æ!.. æ -æ æ æ æ... æ ...»

æ ’æ ’æ æ ææ, æ ææ æ ’æ æ æ .

æ , æ ææ :

«æ, ! ææ æ? æ ææ ææææ æ !»

Ææ æææ æ.


æ æ æ æ æ.

ÆÆ Æ Æ

æ æ æ: « æ æ, , æ æ æ ææ æææ æ, æ æ æ æ ææ, ææ ææ ææ æ æ».

’æ æ æææ: «Ææ æ, æ , ææ, ææ æ æ . Ææ, æ , æ æ ææ æ æ, ææ ææ æ æ, ææ æ ææ æææ æ ææ».


ææææ ææ æ , ææ æ æ æ æ .

ææ æ æ æ, æ æ æ æ .

æ æ, æ ææ .

æ æ, ææ æ!

æ æ .

ÆÆ

ææ ææ, æ ææ, æ, æ . ææ, æ æ . Æ ææ, æ ææ æ, ææ æ ææ æ .


ææ æ ææ ææ, ææ æ ææ .

æ æ, ææ æ !

Ææ æ ’æ æææææ ææ æ.

ææ æ æ æ!

æ æ .

æ ’ .

ææ ææ æ æ.

æ ææ æ, ææ ææ.

æ ææ æ æ.

æææ .

æ , æ ææ æ.

æ æ, æ .

æ æ æ, æ æ .

æ æ ææ .

æ — , æ æ — .

æææ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.