-:

| |


:

. - æ æ — ææ, , 1993—469 .

. . . 1976.

æææ

æææ. Ææ æ ’æ æ . , «», 1976.

ÆÆ ÆÆ ÆÆ

æ .

æ æ ’æ — æ.

.

! — æ, — .

— , æ — .

— , æ — .

æ æ.

.

æ .

. ’.

ææ æ .

ææ .

ææ ææ .

æ æ .

ææ æ , æ æ æææ ’ææ æ?

ææ æ æ.

ææ æ ææ æ.

, æ æ.

ææ .

ææ .

æ æ æ.

æ .

æ æ.

ææ æ æ, æ æ æ æ.

æ ’ .

æ .

æ æ æ .

æ — æ æ.

ææ æ.

æ ææ æ.

æ ææ æ, æ æ æ.

æ æ, æ æ!

æ æææ!

æ ’æ æ æ æ æ.

æ æææ ææ.

æ æ æ , æ æ æ .

æ æ æ, æ æ .

æ æ , æ .

æ , æ æ æ .

æ .

ææ ææ æ æ .

, æ ææ æ.

ææ æ.

ææ æ.

ææ æ.

æ .

ææ æ — , ææ æ — .

ææ .

ææ .

.

ææ .

æ æ.

ææ æ.

æ : æææ , — æææ.

ææ æ.

ææ .

ææ æ æ æ: æ æ æ, — ææ.

æ ææ : æ , — æ.

æ æ æ æ æ.

ææ æ æ æ ææ ææ æ.

ææ æ æ.

æ ææ æ æ, ææ ææ ææ.

æ ææ ææ æ .

.

æ æ .

æ æ æ .

ææ æ æ æ .

æ æ ææ .

.

ææ .

ææ ææ ’æ æ æææ æ .

æ æææ ææ æ .

æ æ æ æ.

ææ æ.

æ .

æ æ.

ææ æ, æ æ.

æ æ æ.

æ ææ æ æ æ.

æ æ æ.

æ æ æ æ æ.

æ æ ææ æ ’æ æ.

ææ æ æ.

ææ æ.

ææ æ æ æ.

æææ æ æ.

æææ æ ææ!

æææ .

æ æ .

æ — æ.

— æ .

—æ .

æ — æ æ.

æ æ.

Æ ææ æ æ .

Ææ ææ .

, ææ .

ææ ææ .

æ æ , æ æ, æ æ æææ æ, æ æ ææ æ.

Ææ ææ ææ ææ æ æ.

æ æ æ.

ææ æ æ, ææ æ .

ææ, , æ æ.

æ ææ æ!

æ ææ ææ ææ!

æ, æ æ !

ææ ( æ æ).

ææ .

æ æ.

ææ .

æ.

æ æ, æææ æ æ, æ æ æ .

ææ æ — æ æ.

Æææ ææ æ.

ææ æ æ æ.

ææ æ .

ææ æ ææ æ æ.

æ , æ æ.

æ æ, æ — .

æ æ, ææ æ æ.

æ æ ’æ ææ ..

Ææææ æ.

ææ æ æ, æ æ.

ææ ææ æ æææ .

æ ææ ææ æææ .

æ ææ ææ æææ æ ææ.

æææ æ æ ’æ ææ æ.

æ — ææ, æ ææ ææ — æ .

Ææ æ æ æ æ..

æ ææ æ æ æ.

Ææ ’æ ææ æ.

Ææ ’ æ.

Ææ ææ æ.

Ææ æ æ æ1.

ææ æ .

ææ ææ æ . ’

ææ æ æ .

ææ æ æ æ.

Ææ æ ææ æ.

ææ æ æ æ.

æ ’ æ æ æ æ.

ææ æ ææ æ æ æ, ææ æ æ æ.

æ ææ .

æ ’ æ .

, ææ æ æ.

ææ ææ ææ .

æ æ . — æ.

ææ ææ ææ æ æ.

ææ ææ æ æ.

ææ ææ æ æ: æ æ æ æ.

æ æ æ æ æ.

æ ææ æ .

æ æ æ æ.

æ æææ æ .

ææ æ æ æ.

æ , æ æ æ æ .

æ æ , æ æ ææ.

æ æ ’æ æ æ.

æ æ æ , æ æ — æ.

æ ææ .

ææ æ æ æ.

æ .

æ æ æ æ.

ææ æ æ æ .

ææ .

æææ æ æ.

ææ æ æ æ.

æ ææ æ .

æææ ææ æ.

æææ æ æ, æ — ’ææ.

æ ææ , ææ æææ ææ æ.

æææ ææ .

æ ..

ææ ææ ææ .

ææ æ .

æ .

æææ æ .

æ æææ æ æææ æ.

æææ ’æ ææ æææ æ æ.

ææææ ææ æ.

ææ-æ ææ æ.

æ æ æ æ.

æ .

ææ æ æ.

æ æ ææ æ æ.

ææ æ æ æ.

’æ ææ ææ .

Ææ æ ææ æ.

.æ ææ ææ ææ æ æ.

æ æ, æ æ æ, æ .

æ æ ææ æ æ ’ææ æ æ æ ææ ’ææ æ.

æ æ!

æ, ææ æ æ!

æ !

æ ’ æææ!

æ æ æ ææ!

æ !

æ æ!

æ ’æ!

æ æ!

æ æ !

æ æ æ! (æ ææ).

æ æ ææ æ æ ææ!

ææ æ!

æ æ æ ææ!

’ ææ æææ æ æ!

æ æ æææ!

æ ææ æ æ æ!

æ ææ ææ æ æ!

.

æ .

æ æ æ.

æ æ ,æ ææ ææ.

ææ æ — æ .

æ , æ æ ææ .

æ æ .

æ æ æ.

æ — æææ, æ — ææ.

.

æ ææ!

æ æ!

æ æ ææ æ ææ æ.

æ æ æ-æ æææ æ !

(æ ææ).

æ, æ - !

æ æ æ æ æ. ( ææ).

æ, æ ææææ, æ æææ ’æ æ ! (æ ææ).

ææ æ, ææ æ æ ææ: æ æ æ, æ ææ æ æ!

ææ æ æ æ, ææ æ æ æ æ.

æ æ.

ææ, æ ææ.

ææ æ æ æ.

æ æ æææ æææ ææ æ. (æ ææ).

’æ, æ æ — æ .

’æ, æ æ — æ .

æ , æ! æ , æ! æ æ! (æ ææ).

æ æ æ ææ.

æ æ æ ææ.

æ ææ, æ æ.

æ æ ææ ææ .

æ , æ ææ æ!

æ æ, æ æ æ.

æ æ æ, æ æ æ æ.

æ ææ æ æ .

æ æ, ææ æ æ æ.

ææ ’ æ.

æ æ æ.

ææ ææ æ æ æ.

æ .

ææ .

æ .

Æ æ æ ææ æ ææ æ æ ææ æ ææ!

ææ æ ’æ ææ æ! æ ææ æ æ, æ æ — !

Æ æ æ æ, æ æ æ æ ææ ’æ æ ææ! (æ ææ).

Ææ ææ æ ææ æ æ!

æ, æ ’æ, ææ æ, ææ æ æ, æ æ!

æ — .

æ — æ .

æ — .

’æ.

æ .

- — æ.

æ æ.

æ æ.

ææ æ æ.

ææ æ æ.

ææ æ .

.ææ æ ’æ æ æ æ.

.

æ . ææ æ.

æææ .

æ ææ .

æ æ æ .

æ æ.

æ æ æ.

æ æ æ æ æ.

æ æ, æææ æ .

æææ æ æ ææ.

æææ æ ææ æ æ.

æ — æ.

æ æ æææ, æ .

æ æ æ , æ — æ ææ æ .

ææ æ æææ!

æ æ æ.

ææ ’ æ ææ ææ æ.

æ æ æ, ææ ææ æ.

æ æ æ, æ æ æ ææ æ.

ææ æ æ : ’ æ, æ æ .

æ, æ.

æ, ææ ’ , ææ æ.

æ ’ æ, æ æ.

æ. ,

æ æ .

æ .

æ æ .

^æ æ .

æææ .

æ — ææ.

—ææ.

.

— . >

. (: æ ’ æ, æ æ ææ æ).

æ ææ.

æ æ æ.

ææ æ ææ æ .

æ , æ æ.

æ æ , ææ æ .

Ææ æ æ æ.

æ ææ !

æ!

ææææ æ æ.

æææ æ .

ææ æ æ.

æ — « ææ.

æ æ ææ , ææ æ.

æ ææ ææ — ææ .

æ — ææ æ.

, .

æ ’æ.

æ .

æ æææ æ .

æ — æ ææ- æ.

æ æ ææ æ æ.

æ ææ æ æ!

æ æ, æ , æ .

!

ææ !

æ ææ, æ — ææ.

æ æ æ , æ æ . . ; ’

’ — æ, æ — ææ (ææ ææ ææææ).

æ-æ — æ .

ææ — æ æ, — æ .

æ æ .

æ æ.

.

æ æ.

— ’æ.

æ æ æ- æ.

æ, æ æ.

æ æ-æ æ æ.

.æ- æ.

æ æ æ æ.

ææ — æ.

æ ææææ ’ ’æ æ.

æ ææ æ æ æ.

æ ææ æ æ æ.

ææ ææ æ æ, — ææ ææ:

ææ ææ .

ææ æ .

æ æ æ.

æææ .

ææ æ , æ — ææ.

æææ æ ææ æ æ æ .

æ æ ææ æ!

æ ææ-ææ æ ææ.

æ æ æ .

æ æ æ , ææ æ!

ææ ææ æ, æææ æ.

ææ ææ æ.

ææ æ.

ææ æ æ æ.

æææ ææ , ææ æ ææ ææ æ.

ææ ææ ææ æ — æ æ ææ.

æ , .

ææ æ ’æ æ.

æ — ææ.

æ — ææ, æ ææ æææ ææ.

æ — ææ, æ, ææ ææ ææ.

æ ææ æ.

æ æ.

æ .

æ : ææ æ æ.

ææ .

æ ææ æ . ;

æ, æ æ æ.

ææ .ææ ææ .

æ ’æ æ ’ .

’ — æææ æ.

— ææ.

æ.

æ æ.

æ æ , ææ ææ .

, — ææææ, æ, — ææ.

ææ æ æ !

ææ æææ ææ (ææ, , , ’æ æææ, æ).

’æ æææ æ!

æææ


::: ::: ::: ::: ::: et al., 2001–24.